Navigace

Obsah

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 

Výroční zpráva o plnění zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím.
V souladu se zákonem č. 106/l999 Sb. o svobodném přístupu k informacím § 18 předkládá Obecní úřad v Sedlci výroční zprávu o plnění zákona za předcházející kalendářní rok, t.j. rok 2005.
a) během roku 2005 nebyly podány žádné písemné žádosti o informaci
b) nebyly tudíž podány žádosti o odvolání proti rozhodnutí, ani výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona nebyly evidovány.
Na případné ústní žádosti o informace byly podávány odpovědi průběžně po celé období loňského roku, ze strany občanů nebyl uplatňován nárok na písemné zodpovězení v rámci tohoto zákona.
Milan Kafka, starosta obce