Navigace

Obsah

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník obce Sedlec
Zde uvedené částky jsou maximální dle paragrafu 17 odst. zákona 106.

Občan bude předem upozorněn na předpokládanou výši částky dle provedených služeb. Informace bude vydána až po zaplacení poplatku.


Náklady podle § 17 odst. zákona,

- na pořízení 1 strany výtisku A4 Kč 2,00
- na pořízení 1 strany kopie A4 Kč 2,50
- náklady spojené s použitou poštovní službou dle sazebníku České pošty


Základní sazba při poskytování informací vyžadující práci :
- do jedné hodiny práce Kč 100,--
- za každou započatou 1/4 hodinu práce Kč 25,--.


Obec Sedlec jako povinný subjekt v souladu s § 17 odst. 3 zákona bude
vybírat úhradu zálohy na požadovanou informaci podle rozsahu poskytované
informace.